تعمیرات تبلت های سونی

تعمیرات تبلت های سونی : دقیقاً بعد از جنگ دوم جهانی در سال ۱۹۴۶ دو مهندس جوان ژاپنی شرکتی را با نام «توکیو تسوشین کوگیو» به ثبت رساندند و اولین محصول آنها یک پلوپز برقی بود که هرگز به بازار عرضه نکردند و بعد از آن یک بالش برقی و که گرما نیز تولید میکرد و این اندکی موفقیت آمیز بود .

تعمیرات تبلت های سونی